8. RETOURNEREN

8.1 De klant heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen na onvangst van de bestelling de artikelen te ruilen of terug te sturen.

8.2 Tijdens deze periode van 14 kalenderdagen dient de klant op een gepaste manier om te gaan met de ontvangen goederen en de verpakking zo veel mogelijk intakt houden. Wanneer beslist wordt om de levering volledig of gedeeltelijk terug te sturen, kan deze teruggestuurd worden naar Mooigemaakt.

8.3 De kosten verbonden aan het retourneren van een bestelling zijn ten laste van de klant en kunnen op geen enkele manier, tenzij anders overeengekomen, in rekening gebracht worden van Mooigemaakt.

8.4 Goederen die teruggestuurd worden moeten onbeschadigd te zijn en zich in de originele staat bevinden.

8.5 Mooigemaakt behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen niet of slechts gedeeltelijk terug te betalen indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan is.

8.6 Promoties worden nooit teruggenomen.

Download hier uw Herroepingsformulier