8. RETOURNEREN

8.1 Voor goederen heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Hierbij dien je ons het ingevulde herroepingsformulier terug te bezorgen (Je kan deze onderaan de pagina downloaden).

8.2 Voor diensten (bv workshop) heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst.

8.3 Tijdens deze periode van 14 kalenderdagen dient de klant op een gepaste manier om te gaan met de ontvangen goederen en de verpakking zo veel mogelijk intakt houden. Wanneer beslist wordt om de levering volledig of gedeeltelijk terug te sturen, kan deze teruggestuurd worden naar Wolboetiek Mooigemaakt - Overwinningsstraat 54/4, 2830 Willebroek. BE.

8.4 De kosten verbonden aan het retourneren van een bestelling zijn ten laste van de klant en kunnen op geen enkele manier, tenzij anders overeengekomen, in rekening gebracht worden van Mooigemaakt.

8.5 Goederen die teruggestuurd worden moeten onbeschadigd te zijn en zich in de originele staat bevinden.

8.6 Wolboetiek Mooigemaakt behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen niet of slechts gedeeltelijk terug te betalen indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan is.

8.7 Promoties worden nooit teruggenomen.

Download hier uw Herroepingsformulier